Penapis

Polisi Laman Web

Kenyataan privasi ini menerangkan cara kami menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami atau kami kumpulkan daripada anda semasa anda menggunakan perkhidmatan dalam talian Healthtrip, seperti yang disediakan oleh Global Patient Tech Pte Ltd. (Healthtrip atau "kami" atau "kami"). Ia juga menerangkan pilihan yang tersedia untuk anda mengenai penggunaan maklumat peribadi anda dan cara anda boleh mengakses dan mengemas kini maklumat ini. Adalah penting anda mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang pengumpulan maklumat dan amalan penggunaan kami. Demi kepentingan terbaik anda, kami menasihatkan anda membaca setiap peruntukan Dasar Privasi ini. Dengan melawati, mengakses atau menggunakan tapak web Healthtrip (Healthtrip.com), aplikasi mudah alih dan semua perkhidmatan, ciri dan kandungan yang berkaitan ("Perkhidmatan" atau "Perkhidmatan"), anda mengakui persetujuan kepada Dasar Privasi ini. Jika kami menukar Dasar Privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada Dasar Privasi ini. Kami mengekalkan hak eksklusif untuk meminda Polisi ini dari semasa ke semasa. Jika kami membuat sebarang perubahan besar dalam cara kami menggunakan maklumat peribadi anda, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan pengumuman penting di Tapak kami. Kami menggalakkan anda menyemak halaman ini secara berkala untuk mendapatkan maklumat terkini tentang amalan privasi kami.

Maklumat yang kami kumpulkan

Maklumat Akaun Asas

Apabila anda mendaftarkan akaun dengan kami, anda mesti memberikan pengecam unik seperti nama pengguna, alamat e-mel dan kata laluan. Nama pengguna anda selalu disenaraikan secara terbuka, termasuk di halaman profil anda dan dalam hasil carian. Anda boleh memilih untuk memberikan maklumat peribadi tambahan seperti gambar profil, alamat, jantina, nombor telefon, bio dan negara anda untuk menyesuaikan profil anda.

Maklumat dan Kandungan yang Anda Sediakan

Kami mengumpulkan kandungan, komunikasi dan maklumat lain yang anda berikan semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk ketika anda mendaftar untuk akaun, membuat atau berkongsi kandungan, dan menghantar mesej atau berkomunikasi dengan orang lain di platform kami. Ini termasuk maklumat dalam atau mengenai konten yang Anda berikan (misalnya metadata), seperti lokasi foto atau tarikh fail dibuat. Contohnya, semasa anda berkongsi hidangan, restoran atau tarikan, semua maklumat yang anda berikan disimpan di pangkalan data kami dan dapat dilihat oleh pengguna lain, termasuk ulasan dan komen anda. Maklumat tambahan dari perkhidmatan pihak ketiga seperti Facebook dan Google mungkin diberikan oleh anda kepada kami untuk memudahkan dan memudahkan proses log masuk dan penyediaan akaun anda.

Penggunaan Anda

Apabila anda berinteraksi dengan kami, kami mengumpulkan maklumat mengenai cara anda menggunakan Perkhidmatan kami, seperti kandungan apa yang anda lihat, ciri yang anda gunakan, tindakan yang anda ambil, dan bidang Perkhidmatan atau Laman web kami yang anda lawati. Ini termasuk interaksi anda dengan pengguna lain, serta muat turun yang anda buat dari Perkhidmatan atau Laman web kami.

Maklumat Lokasi

Kami mungkin menerima maklumat mengenai lokasi anda. Sebagai contoh, anda boleh memilih untuk menetapkan lokasi anda dengan berkongsi dengan kami lokasi GPS anda sehingga anda dapat menggunakan fitur kami seperti mencari masjid, ruang solat dan tempat menarik di dekat anda, atau menerima pemberitahuan mengenai waktu solat dan arah kiblat di lokasi anda.

Maklumat tambahan

Kami mengumpulkan maklumat peranti, maklumat mengenai komputer anda seperti alamat IP anda, jenis penyemak imbas, halaman rujukan / keluar, dan sistem operasi.

Jika anda menghubungi kami, kami juga mengumpul maklumat yang anda berikan yang memperincikan jenis soalan atau masalah anda untuk meningkatkan kualiti Perkhidmatan kami. Jika anda menjemput rakan melalui e-mel ke Perkhidmatan kami melalui Perkhidmatan, kami akan menghantar e-mel jemputan kepada rakan anda untuk menjemputnya melawat Perkhidmatan dan/atau Tapak. Kami menyimpan maklumat ini untuk tujuan menghantar e-mel jemputan ini sahaja. Rakan anda boleh menghubungi kami di [e-mel dilindungi] untuk meminta kami mengalih keluar maklumat ini daripada pangkalan data kami.

Kami menggunakan maklumat ini untuk

  • Tadbir akaun anda.
  • Hantar kemas kini produk atau maklumat jaminan melalui SMS / Mel.
  • Menghantar surat berita kepada anda (Anda boleh menarik diri daripada menerima surat berita atau e-mel pemasaran kami daripada kami dengan mengikuti arahan berhenti melanggan yang disertakan dalam setiap surat berita atau e-mel pemasaran. Anda juga boleh menghubungi kami di [e-mel dilindungi] untuk berhenti melanggan).
  • Hantarkan komunikasi pemasaran kepada anda.
  • Menyediakan, memperibadikan dan meningkatkan usaha Perkhidmatan, Laman dan pemasaran kami.
  • Menjalankan penyelidikan dan analisis.
  • Berkomunikasi dengan anda dengan menjawab soalan dan kebimbangan anda.

Kami menyimpan data peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk memberi anda Perkhidmatan dan untuk tujuan perniagaan yang sah dan penting (contohnya menjaga dan meningkatkan prestasi Perkhidmatan kami, membuat keputusan perniagaan berdasarkan data untuk memperkenalkan produk dan / atau perkhidmatan baru kepada awak).

Kami mungkin menyimpan beberapa data peribadi anda selama anda menjadi pengguna Perkhidmatan. Sekiranya anda meminta, kami akan menghapus atau menganonimkan data peribadi anda sehingga tidak dapat lagi mengenali anda, melainkan kami dibenarkan atau diminta untuk menyimpan data peribadi tertentu (contohnya pencegahan penipuan atau untuk menjaga keselamatan pengguna).

Bagaimana Maklumat Anda Dilindungi

Kami mengekalkan amalan dan prosedur pengendalian data dan penyimpanan yang dirancang untuk memastikan integriti dan kerahsiaan maklumat dan alamat e-mel yang dapat dikenal pasti secara peribadi yang dihantar kepada kami. Kami telah melaksanakan pelbagai dasar untuk mencegah akses yang tidak dibenarkan dan penyimpanan data peribadi yang tidak perlu dalam sistem kami. Namun, tidak ada penghantaran data melalui Internet atau penyimpanan data yang dapat dijamin 100% selamat. Akibatnya, kami tidak dapat memberikan jaminan mutlak dalam hal ini atau menjamin bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami akan selamat sepanjang masa, dan kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang peristiwa yang timbul daripada akses tidak sah ke maklumat peribadi anda. Oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab atas peristiwa yang timbul daripada pihak ketiga yang mendapat akses tanpa kebenaran ke maklumat peribadi anda. Maklumat tersebut akan dilindungi dengan cara yang selaras dengan Dasar Privasi ini dan akan tunduk pada keperluan pendedahan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku.

Harap diperhatikan juga bahawa kami mungkin menggunakan kemudahan luar negara untuk memproses atau menyandarkan maklumat. Akibatnya, kami mungkin memindahkan dan menyimpan maklumat peribadi anda di kemudahan luar negara kami. Namun, ini tidak mengubah komitmen kami untuk menjaga privasi anda. Semua pekerja dan pemproses data kami, yang memiliki akses ke, dan terkait dengan pemrosesan data peribadi, wajib menghormati kerahsiaan data peribadi pengunjung kami.

BORANG PERUNDINGAN UNTUK KONSULTASI ONLINE


Dengan ini saya bersetuju dan bersetuju dengan perkara berikut:

Saya memberi kebenaran kepada Doktor yang diperkenalkan oleh Curestay Services Pvt Ltd untuk menilai sejarah perubatan saya dan memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan berdasarkan 'apa adanya' dan 'sebagaimana tersedia', termasuk pentadbiran ubat-ubatan yang difikirkan perlu. Saya sedar bahawa perkhidmatan penjagaan kesihatan akan diberikan melalui perundingan melalui telefon atau Internet dengan Doktor dan tidak akan ada pemeriksaan fizikal. Saya setuju bahawa diagnosis berdasarkan konsultasi telephonik akan berada pada tahap pra-sekolah rendah dan bahawa saya akan mengunjungi doktor lain sama ada seperti yang diarahkan oleh Doktor yang melakukan konsultasi telephonik atau doktor pilihan saya untuk rawatan selanjutnya. Semasa rawatan, saya akan mendedahkan maklumat peribadi sensitif ("SPI") yang akan merangkumi tanpa batasan (i) keadaan fizikal, fisiologi dan kesihatan mental, gejala dan sejarah; (ii) keputusan ujian perubatan berkaitan dengan perkara di atas; (iii) rekod dan sejarah perubatan; dan (iv) maklumat biometrik kepada Syarikat, yang boleh disimpan, digunakan dan didedahkan oleh Syarikat kepada Doktor semata-mata untuk tujuan rawatan. Syarikat tidak akan menerbitkan dan mendedahkan SPI kepada mana-mana pihak ketiga atau badan korporat tanpa persetujuan bertulis saya, kecuali apabila diberi mandat oleh undang-undang. Saya boleh menyemak sejarah perubatan dan rekod lain yang berkaitan yang diberikan oleh saya kepada Syarikat dan meminta Syarikat untuk membetulkan atau mengubah maklumat yang tidak tepat atau kekurangan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kesahihan SPI yang diberikan oleh saya kepada Syarikat. Saya bersetuju bahawa tanggungjawab Syarikat hanya akan terhad kepada perkhidmatan profesional yang diberikan olehnya dan bahawa Syarikat tidak membuat jaminan, perwakilan atau sokongan atau jaminan tersirat atau nyata berkenaan dengan perkhidmatan yang diberikan oleh mana-mana Doktor yang terlibat dengannya. Saya bersetuju dan bersetuju untuk menyerahkan diri kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah yang berwibawa di New Delhi sahaja.

Lampiran-I

Terma dan Syarat

Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum memanfaatkan perkhidmatan Syarikat. Dengan melanggan / menggunakan perkhidmatan, anda dengan ini mengakui bahawa anda sudah terbiasa dengan terma dan syarat ini dan sebarang perubahan atau modifikasi yang mungkin berlaku dari semasa ke semasa.

Maklumat berikut akan disebut sebagai Maklumat Peribadi:

Kata laluan ke laman web Syarikat; Nama, tarikh lahir, alamat pos, e-mel dan nombor telefon; Keadaan kesihatan fizikal dan sejarah perubatan; keadaan kesihatan mental; Keadaan perubatan keluarga; dan maklumat Biometrik.

Syarikat tidak menyediakan perkhidmatan perubatan kecemasan. Sekiranya anda menghadapi kecemasan perubatan, hubungi nombor hubungan kecemasan tempatan anda. Syarikat mungkin memberi anda nombor telefon dan alamat kemudahan perubatan dan perkhidmatan kecemasan, tetapi menggunakan perkhidmatan tersebut adalah risiko anda sendiri. Syarikat tidak bertanggungjawab atas ketepatan maklumat ini atau atas kelewatan dalam mencari rawatan kecemasan secara langsung. Dengan menggunakan perkhidmatan Syarikat, anda bersetuju bahawa anda telah memahami semua terma dan syarat ini, dan bersetuju untuk menerima perundingan dan maklumat melalui telefon atau internet dari Syarikat. Syarikat berhak untuk membuat perubahan pada terma dan syarat ini. Terma dan syarat dan perkhidmatan akan diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di India dan pengadilan di New Delhi hanya akan mempunyai bidang kuasa eksklusif atas semua atau apa-apa perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat atau perkhidmatan ini.

Hubungi kami sekarang